top of page

דלגו על תרגיל זה אם גורם לכאב או אי נוחות

עקבו אחר הוראות הנשימה על המסך שאיפה נשיפה

לעבור לתרגיל הבא הקישו על  "הבא' (לא זמין במסך מלא)

המסלול הצהוב (הוליסטי)

2 כוכבים - תרגילי הרצף

Two star.png

Exercise 7 (3b Prep)

Video
  • למדו את התרגיל ופעלו לפי הוראות התרגיל שלהלן.

  • תרגלו תרגיל זה מדי יום כחלק מהרצף הנוכחי. 

  • בצע את התרגיל הזה רק בטווחים נטולי כאבים ונוחים.

  • במידת הצורך, פנה לייעוץ מקצועי לשימוש כחלק מתוכנית שיקום.

למדו את התרגיל

bottom of page