top of page

StarBarre Harmony
המסלול הצהוב - הוליסטי
דף רצף התרגילים - כוכב 1

Two star_edited.png

הרצף הזה מכסה תנועות תפקודיות ומגוון מתיחות הוליסטיות בסיסיות במצבי עמידה שונים.​

ראו הוראות תרגול מפורטות במדריך המאסטר.

תרגלו את הסרטון קצר של הרצף הנוכחי מדי יום. 

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות.

ברגע שתרגילי הרצף הזה נהיים קלים ונוחים, התקדמו לרמת הכוכב הבאה.

  • הסרטון הקצר נועד לתרגול יומי בבית.

  • הסרטון הארוך נועד לאימון בסטודיו עם מדריך.ה.

  • ההבדל בין שני הסרטונים הוא במספר החזרות בלבד.

  • הקישו על התרגילים הנפרדים למטה כדי להתאמן עליהם אחד אחד.

  • אם אין ברשותכם מכשיר StarBarre, השתמשו בשיש מטבח, אדן חלון או מעקה מרפסת.

  • במקרה הצורך פנו לייעוץ מקצועי על מנת להשתמש בתרגילים אלו כחלק מתוכנית שיקום.

Videos

המסלול הצהוב - כוכב אחד

Two star_edited.png

סרטוני הרצף

סרטון ביתי 10:29

סרטון סטודיו 30:02

bottom of page