top of page

דלגו על תרגיל זה אם גורם לכאב או אי נוחות

Blue Stars_edited.png

Exercise14 (11a)

  • למדו את התרגיל ופעלו לפי הוראות התרגיל שלהלן.

  • תרגלו תרגיל זה מדי יום כחלק מהרצף הנוכחי. 

  • בצע את התרגיל הזה רק בטווחים נטולי כאבים ונוחים.

  • במידת הצורך, פנה לייעוץ מקצועי לשימוש כחלק מתוכנית שיקום.

למדו את התרגיל

המסלול הכחול (פלג גוף תחתון)

2 כוכבים - תרגילי הרצף

Video

עקבו אחר הוראות הנשימה על המסך שאיפה נשיפה

לעבור לתרגיל הבא הקישו על  "הבא' (לא זמין במסך מלא)

bottom of page