top of page

StarBarre Harmony
המסלול הכחול
דף רצף התרגילים - 2 כוכבים

Blue Stars_edited.png

הרצף הזה מכסה תנועות תפקודיות ומגוון מתיחות בסיסיות במצבי עמידה שונים, בדגש על תנועות הוליסטיות של פלג הגוף התחתון.

ראו הוראות תרגול מפורטות במדריך המאסטר.

תרגלו את הסרטון קצר של הרצף הנוכחי מדי יום. 

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות.

ברגע שתרגילי הרצף הזה נהיים קלים ונוחים, התקדמו לרמת הכוכב הבאה.

  • הסרטון הקצר נועד לתרגול יומי בבית.

  • הסרטון הארוך נועד לאימון בסטודיו עם מדריך.ה.

  • ההבדל בין שני הסרטונים הוא במספר החזרות בלבד.

  • הקליקו על התרגילים האישיים (למטה) כדי להתאמן על תרגילי הרצף אחד אחד.

  • אם אין ברשותכם מכשיר StarBarre, השתמשו בשיש המטבח, אדן חלון או מעקה של מרפסת.

  • במידת הצורך, פנו לייעוץ מקצועי כדי להשתמש בתרגילים אלה כחלק מתוכנית שיקום.

  • אם רצף זה מורכב מדי, תרגלו את את תרגילי הרצף הקודם והתקדמו משם.

המסלול הכחול - 2 כוכבים

Blue Stars_edited.png

סרטוני הרצף

Videos

סרטון ביתי 10:46

סרטון סטודיו 30:20

דפי התרגילים

Snapshot_27.JPG
Snapshot_32.JPG
Snapshot_37.JPG
Snapshot_42.JPG
Snapshot_45.JPG
Snapshot_51.JPG
Snapshot_56.JPG
Snapshot_59.JPG
Snapshot_62.JPG
Snapshot_66.JPG
Snapshot_69.JPG
Snapshot_74.JPG
Snapshot_2.JPG
Snapshot_78.JPG
Snapshot_80.JPG
bottom of page