top of page
Six star.png

StarBarre Harmony
המסלול הצהוב
רמת 6 כוכבים

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות

עקוב אחר הוראות הנשימה על המסך לשאוף לנשוף

אימון 4 כוכבים
8 חזרות כל תרגיל 32:59 דקות

הרצף הזה מכסה תנועות תפקודיות ומגוון מתיחות הוליסטיות מתקדמות במצבי עמידה שונים.​

ראו הוראות תרגול מפורטות במדריך המאסטר.

תרגלו את הסרטון קצר של הרצף הנוכחי מדי יום. 

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות.

ברגע שתרגילי הרצף הזה נהיים קלים ונוחים, התקדמו לרמת הכוכב הבאה.

  • הסרטון הקצר נועד לתרגול יומי בבית.

  • הסרטון הארוך נועד לאימון בסטודיו עם מדריך.ה.

  • ההבדל בין שני הסרטונים הוא במספר החזרות בלבד.

  • הקליקו על התרגילים האישיים (למטה) כדי להתאמן על התרגילי הרצף אחד אחד.

  • אם אין ברשותכם מכשיר StarBarre, השתמשו בשיש המטבח, אדן חלון או מעקה של מרפסת.

  • במידת הצורך, פנו לייעוץ מקצועי כדי להשתמש בתרגילים אלה כחלק מתוכנית שיקום.

  • אם רצף זה מורכב מדי, תרגלו את את תרגילי הרצף הקודם והתקדמו משם.

Videos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GV

המסלול הצהוב - 3 כוכבים

סרטוני הרצף

עבור ל-Chain1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GV

שרשרת 1

Snapshot_134.PNG
Snapshot_155.PNG
Snapshot_188.PNG

שרשרת 2

Snapshot_200.PNG
Snapshot_208.PNG
Snapshot_226.PNG

שרשרת 3

Snapshot_243.PNG
Snapshot_276.PNG
Snapshot_297.PNG

שרשרת 4

Snapshot_309.PNG
Snapshot_319.PNG
Snapshot_327.PNG

שרשרת 5

Snapshot_337.PNG
Snapshot_348.PNG
Snapshot_367.PNG

שרשרת 6

Snapshot_373.PNG
Snapshot_375.PNG
Snapshot_388.PNG

שרשרת 7

Snapshot_394.PNG
Snapshot_407.PNG
Snapshot_402.PNG
Snapshot_425.PNG

שרשרת 8

Snapshot_439.PNG
Snapshot_442.PNG
Snapshot_449.PNG

שרשרת 9

Snapshot_457.PNG
Snapshot_463.PNG
Snapshot_468.PNG

שרשרת 10

Snapshot_471.PNG
Snapshot_479.PNG
Snapshot_489.PNG

שרשרת 11

Snapshot_493.PNG
Snapshot_503.PNG
Snapshot_3.PNG

GV

Snapshot_431.PNG
bottom of page