top of page

StarBarre Harmony
המסלול הירוק
דף רצף התרגילים - 2 כוכבים

Green Stars_edited.png

הרצף הזה מכסה תנועות תפקודיות ומגוון מתיחות בסיסיות במצבי עמידה שונים, בדגש על תנועות הוליסטיות של פלג הגוף התחתון.

ראו הוראות תרגול מפורטות במדריך המאסטר.

תרגלו את הסרטון קצר של הרצף הנוכחי מדי יום. 

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות.

ברגע שתרגילי הרצף הזה נהיים קלים ונוחים, התקדמו לרמת הכוכב הבאה.

  • הסרטון הקצר נועד לתרגול יומי בבית.

  • הסרטון הארוך נועד לאימון בסטודיו עם מדריך.ה.

  • ההבדל בין שני הסרטונים הוא במספר החזרות בלבד.

  • הקליקו על התרגילים האישיים (למטה) כדי להתאמן על תרגילי הרצף אחד אחד.

  • אם אין ברשותכם מכשיר StarBarre, השתמשו בשיש המטבח, אדן חלון או מעקה של מרפסת.

  • במידת הצורך, פנו לייעוץ מקצועי כדי להשתמש בתרגילים אלה כחלק מתוכנית שיקום.

  • אם רצף זה מורכב מדי, תרגלו את את תרגילי הרצף הקודם והתקדמו משם.

Videos

Green Journey - 2 Stars

Green Stars_edited.png

Sequence Videos

סרטון ביתי 10:04

סרטון סטודיו 30:15

דפי התרגילים

Snapshot_131.JPG
Snapshot_134.JPG
Snapshot_137.JPG
Snapshot_141.JPG
Snapshot_166.JPG
Snapshot_171.JPG
Snapshot_6.JPG
Snapshot_174.JPG
Snapshot_177.JPG
Snapshot_180.JPG
Snapshot_183.JPG
Snapshot_187.JPG
Snapshot_194.JPG
Snapshot_197.JPG
Snapshot_200.JPG
bottom of page