top of page

StarBarre Harmony
המסלול הצהוב

דף רצף התרגילים - 2 כוכבים

Two star.png

הרצף הזה מכסה תנועות תפקודיות ומגוון מתיחות הוליסטיות במצבי עמידה שונים.​

ראו הוראות תרגול מפורטות במדריך המאסטר.

תרגלו את הסרטון קצר של הרצף הנוכחי מדי יום. 

דלגו על כל תרגיל הגורם לכאב או אי נוחות.

ברגע שתרגילי הרצף הזה נהיים קלים ונוחים, התקדמו לרמת הכוכב הבאה.

  • הסרטון הקצר נועד לתרגול יומי בבית.

  • הסרטון הארוך נועד לאימון בסטודיו עם מדריך.ה.

  • ההבדל בין שני הסרטונים הוא במספר החזרות בלבד.

  • הקישו על התרגילים הנפרדים למטה כדי להתאמן עליהם אחד אחד.

  • אם אין ברשותכם מכשיר StarBarre, השתמשו בשיש מטבח, אדן חלון או מעקה מרפסת.

  • במקרה הצורך פנו לייעוץ מקצועי על מנת להשתמש בתרגילים אלו כחלק מתוכנית שיקום.

  • אם רצף זה מורכב מדי, תרגלו את את תרגילי הרצף הקודם והתקדמו משם.

Videos

המסלול הצהוב - 2 כוכבים

Two star.png

סרטוני התרגילים

סרטון ביתי 10:37

סרטון סטודיו 30:18

דפי התרגילים

Snapshot_240.JPG
Snapshot_245.JPG
Snapshot_251.JPG
Snapshot_255.JPG
Snapshot_258.JPG
Snapshot_265.JPG
Snapshot_269.JPG
Snapshot_276.JPG
Snapshot_281.JPG
Snapshot_284.JPG
Snapshot_287.JPG
Snapshot_291.JPG
Snapshot_294.JPG
Snapshot_297.JPG
Snapshot_300.JPG
Y2.jpg
bottom of page